rhy.fi
SRVA toiminta

SRVA  yhteyshenkilö          Kari sutinen 0405793731

SRVA jäljestäjät
Matti Väyrynen                    0407286289

Unto Holappa                      0505731920

Seppo Väisänen                  0445261857

Markus Keränen                                      
             
Pentti Kemppainen            0400189083

Veikko Seppänen               0400216488


                            

 

Suurriistavirka-apu (SRVA) on riistanhoitoyhdistysten ylläpitämä organisaatio, joka välittää poliisille metsästäjien virka-apua suurriistakonflikteissa. Tavallisimpia SRVA-tehtäviä ovat kolareissa loukkaantuneiden hirvieläinten,suurpetojen ja villisikojen jäljestäminen sekä suurpetojen karkoitukset taajaan asutulta alueelta

Toiminta perustuu poliisin ja riistanhoitoyhdistysten välisiin sopimuksiin

Hälytysjärjestelmä käynnistyy poliisin tai hätäkeskuksen antamalla virka-apupyynnöllä. Mukana olevat metsästäjät, koiranohjaajat ja metsästysseurat toimivat vapaaehtoispohjalta

 

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua